Tilbage til forsiden

Et fast ritual ved Gildets 2 årlige samlinger er afsyngning af denne arietta, som er fundet i gamle annaler fra Sejlklubben Limfjorden.

Akkompagnementet til sangen , som du hører i baggrunden, er apporteret  fra cyberspace, og derefter bearbejdet i et eller andet musikprogram af Gildets sekretariat, hvilket bl.a. har medført utilsigtede temposkift og for korte pauser mellem versene,  med nogen stakåndethed hos Gildets efterhånden modne og nikotinplagede søstre og brødre til følge. 
Vi har dog valgt at lade disse små  finurligheder være en del af ritualet.

Her har du teksten:

KENDER DU SØEN

Mel.: Vort Modersmaal er dejligt  

Sig, kender ret Du Sø-en, naar stolt, for fulde Sejl

vor Baad som Svanen klø-ver dens sølvblaa, blanke Spejl

mens Smaabølger risler foran den skarpe Bov

:,: og gylden Soldis hviler over Sø og Strand og Skov? :,:

 

Og kender ret Du Sø-en, naar vi for gunstig Vind

med svu-lmende Se-jl gennem Fjorden stryger ind,

mens sølvblanke Bølger med Fraade-Skum paa Top

:,: mod Baadens Sider tørner og paa Dækket sprøjter op:,:

 

Og kender ret Du Sø-en en Nat i Maaneskin,

naar Baaden sagte gli-der for lune Vestenvind,

naar Bølgerne glitrer som flydende Krystal,

:,: og Himlen højt sig hvælver som en gylden Stjernehal :,:

 

Og kender ret Du Sø-en, naar Byger trækker op,

og Ordren lyder brat: - ,,Klar ved Klyverfald og Top".

Naar Rorsmanden griber om Skødet fat i Hast,

:,: mens spændt hans øje vogter paa de lumske Bygekast :,:

 

Og kender ret Du Sø-en en mørk og stormfuld Nat,

naar vi, mens Bølgen le-ger med Baaden vild Tagfat,

for klodsrebet Sejl maa for Vejret lænse bort,

:,: men stolende paa Ly-kken, paa Lod, Kompas og Kort :,:

 

Ja, kender Du alt de-tte, da giver Du mig Ret:

En Sejlsportsmand kan a-ldrig af Søen blive træt,

men kender Du det ikke, saa prøv det blot én Gang,

:,: og siden vil Du takke mig for denne lille Sang. :,:

 

Jeg synger kun om Sø-en, fordi det er min Trang,

dens Bølger har mig vu-gget, fra jeg var ung engang,

den drager, den fængsler min Tanke nu som før,

:,: og dog kan snart jeg kaldes for en gammel Amatør. :,:

                                                                               Terkil Jensen

 

 

KENDER DU SØEN

En alternativ - og for Gildet måske mere realistisk - udgave, begået af Gildets sekretariat

 

Se, ret vi kender sø-en, når vi for fulde skru'

af Aalborg Vestre Ha-vn for Boreas stævner u'.

I vindstyrke 2 - højst - og kun i solskinsvejr

:,: for ellers ku' vi nemt bli' skræk'lig våd' på vores tæer :,:

 

Og ret vi kender Sø-en en Nat i Maaneskin,

naar Baaden sagte gli-der for lune Vestenvind,

naar Bølgerne glitrer som flydende Krystal,

:,: og GPS-en på sin skærm den viser det den skal :,:

 

Men ej vi kender Sø-en, naar Byger trækker op,

og vi skal rode rundt med både Klyverfald og Top.

og sejlet skal rebes i både huj og Hast,

:,: så bliver vi på "Kysten" uden lumske Bygekast :,:

 

Og kender Du alt de-tte, da giver Du mig Ret:

En Broder udi Gi-ldet kan aldrig blive træt,

af Havnen i Aalborg - af "Kysten" nok især,

:,: for han vil fand'me i-kke ha' vand på sine fæ'er :,: