Tilbage til forsiden

Her kan du se

"Johanne”(Gildet)’s historie i ord og billeder"

- og herunder den korte/rationelle version:

                                             "Johanne"s data

Navn

”Johanne” alias ”Nadia” alias ”Amitie” alias ”Flaneur” alias ”Rano II”

Sejlmærke

S26 / D2

Ejer

Johanne Gildet, Aalborg

Klub

Sejlklubben Limfjorden

Type

26 kvm. klassespidsgatter m/maconirig

Sejlareal

26 (måske forældet)

L.o.a.

6,65

L.v.l.

5,55

Største Bredde

2,24

Dybgang

1,14

Deplacement

2,15

NL mål

4,7 (måske forældet)

Motor/HK

Boreas, 8-10 HK (Tidligere Energi)

Konstruktør

M. S. J. Hansen

Bygget af

K. Thomsen

Byggeår

1936

Byggested

Kalundborg

Største retgird

4,05

Kølvægt

806

                                    "Johanne"s livsforløb

Tid

Begivenhed

1936

Bygges af  bådebygger K. Thomsen i Kalundborg. Samme år bygger K. Thomsen i hvert fald eet søsterskib, S26 / D3 ”Halali”, og det må betragtes som overvejende sandsynligt, at der senere eller samtidig er bygget flere efter samme tegninger, f.eks. D13 ”Glory”, som M. S. J. Hansen lod bygge året efter til sig selv. ”Halali” befinder sig i dag på lystfartøjsmuseet i Hobro.

Iflg. tilsynsbog og bilbrev af 18.05.36 hedder båden fra fødslen ”Rano II” og er ”bygget til og for regning af” Bruno Leo Eshington, Parmagade 7, 2. Kbh. S med hjemsted i København (”Sundet”)

1937

Iflg. tilsynsbogen overdrages ”Rano II” pr. 28.01.37 til Gunnar R. Nielsen, Kbh. og navnet ændres til ”Flaneur”. Målerbrev af 22.05.39 bekræfter dette, og fortæller, at hjemsted er Kastrup

Navnet ”Flaneur” er den dag i dag graveret i bommens nokbeslag, hvilket vel nok er det mest håndfaste bevis for bådens identitet.

1937-1956

Tilsynsbogen fortæller, at Gunnar Nielsen hvert forår har "søsat Fartøjet efter Overvintring" og om efteråret "taget Fartøjet på Land for Overvintring". Dog blev fartøjet ikke søsat i 1944 "p.G.a. tysk Forbud"
I 1947 bliver der "isat Mastekiste".
(Læg i øvrigt mærke til, at fra nu af begynder Gunnar Nielsen at stave navneordene med småt.)
I 1949 bliver der "isat motor 3 hk "Energi" fra Middelfart". Senere i 1949 bliver "Motoren udtaget, da den efter prøvekørslen ikke virkede tilfredsstillende" og i 1950 bliver "Motoren igen installeret efter at have været skilt og reversegearet har været til eftersyn hos leverandøren"
I 1952 bliver der "Fornyet lærred på ruftage og dæk - påsat nye lister overalt af teaktræ"

 

1956

Iflg. tilsynsbogen skifter båden navn til ”Amitie”, og det må betragtes som altovervejende sandsynligt, at der samtidig sker ejerskifte til nedennævnte Valdemar Larsen.

Ejerskiftet og navnet "Amitie" (men ikke navnet på ejeren) fremgår af Tilsynsbogen, og bekræftes af, at der på samme tidspunkt optræder ny håndskrift i Tilsynsbogen, og der foretages hovedsyn og kontrolmåling af tonnagen af Statens Skibstilsyn/Overskibsinspektoratet.

1962

Bærer på dette tidspunkt navnet ”Amitie” og ejes af Valdemar Larsen med hjemsted i Kastrup

1963

Helge Zenius-Nielsen sælger i 1963 sin kragejolle ”Nadia” og køber pr. 26.07.63 ”Amitie”, der ved samme lejlighed omdøbes til ”Nadia”. Købsprisen er 16.000 kr.
D. 26. april (1964?) skriver Helge Zenius-Nielsen i Tilsynsbogen: "Søsat efter klargøring, intet forandret men en masse vrøvl med motoren der må gennemgå en hovedreparation og først bliver sat i i juli. Trækkraften ringe. Må sikkert udskiftes" (Dette kunne indikere, at den nuværende Boreas motor er ilagt umiddelbart efter.) -Tilsynsbogen føres ikke herefter.

1971

I 1971 sælger Helge Zenius-Nielsen's hustru Ruth ”Nadia” til sin søn, Bent Zenius-Nielsen for 18.000 kr. Fortsat hjemsted i Kastrup.

Stor tak til Bent Zenius-Nielsen for ovennævnte oplysninger.

1973

Jørgen Madsen købe ”Nadia” af Bent Zenius-Nielsen for 24.170 kroner. Båden skifter hjemsted fra Kastrup til Aalborg (Sejlklubben Limfjorden) og omdøbes ved samme lejlighed til ”Johanne”

1976

Jørgen Madsen sælger ”Johanne” til Svend Pedersen for (vistnok) 30.000 kroner. Hjemsted er fortsat Sejlklubben Limfjorden i Aalborg. Jørgen Madsen køber samtidig Berg-spidsgatteren ”Maja II” af Knud Erik Larsen – men det er en anden historie.

1996

Svend Pedersen sælger ”Johanne” til Johanne gildet, der stiftes ved samme lejlighed, bl.a. med de 2 tidligere ejere Jørgen Madsen og Svend Pedersen som medlemmer (-ejere).

Prisen er 20.000 kroner, og ”Johanne” kan fortsat nydes ved Sejlklubben Limfjorden’s broer i Vestre Bådehavn i Aalborg.

Johanne Gildet påbegynder en omfattende renovering af ”Johanne”, og får senere Sussi & Leo, Skagen som protektorer for projektet.